مشارکت در ساخت

بررسی اجمالی

تهران

محله
تهران
خیابان اصلی
الهیه

جزئیات

 • :
 • تعداد مالک:
  10
 • تعداد کل واحدها:
  10
 • آپارتمان:
  Yes
 • تعداد کل ساختمان های ساخته شده تا کنون:
  40
 • حداکثر تعداد طبقات ساخت:
  6
 • حداکثر متراژ ساخت:
  300
 • مناطق سابقه مشارکت:
  اهواز و منطقه ۸ تهران
 • مناطق تمایل به مشارکت:
  ۲ و ۵ و ۸ و ۴
 • توان ساخت طبقات اضافی:
  Yes
 • کل سرمایه:
  13000000000
 • حداکثر توان خرید دانگ:
  3000000000
 • حداکثر توان پرداخت معوض:
  3000000000
 • حداکثر توان پرداخت اسکان:
  500000000
 • حداکثر مساحت زمین مورد نیاز:
  400
 • حداقل مساحت زمین مورد نیاز:
  200
 • حداکثر تعداد طبقات:
  8
 • پهنه مورد نیاز:
  R122
 • جهت ترجیحی ملک:
  جنوبی
 • مستند مالکیت:
  سند تک برگ
 • پذیرش شرط مازاد کمسیون
 • درصد شرط مازاد کمسیون:
  50
 • سایر شروط:

  مدیریت پیمان 25 درصد.

اولین نفر برای بررسی باشید “مشارکت در ساخت”

خدمات مشارکت یاب