نیازمند ملک کلنگی برای مشارکت مناطق9,10,11و…

بررسی اجمالی

تهران

منطقه
10
محله
نواب

جزئیات

 • :
 • آپارتمان:
  Yes
 • تعداد کل ساختمان های ساخته شده تا کنون:
  15
 • حداکثر تعداد طبقات ساخت:
  10
 • حداکثر متراژ ساخت:
  10000
 • مناطق سابقه مشارکت:
  10.11.9.2.17.5.15
 • مناطق تمایل به مشارکت:
  10.11.9.5.7.17.15.18
 • توان ساخت طبقات اضافی:
  Yes
 • حداکثر مساحت زمین مورد نیاز:
  10000
 • حداقل مساحت زمین مورد نیاز:
  200
 • حداکثر تعداد طبقات:
  15
 • پهنه مورد نیاز:
  R و M
 • دوبر:
  Yes
 • دونبش:
  Yes
 • سه نبش:
  Yes
 • جهت ترجیحی ملک:
  شمالی
 • دستور نقشه:
  Yes
 • ششدانگ
 • کاربری ملک:
  مسکونی

اولین نفر برای بررسی باشید “نیازمند ملک کلنگی برای مشارکت مناطق9,10,11و…”

خدمات مشارکت یاب